رويت هلال (آشنايی با مقدمات نجومی استهلال) نمایش بزرگتر

رويت هلال (آشنايی با مقدمات نجومی استهلال)

2812

جدید

6,000 تومان

افزودن به علاقه‌مندی‌ها

رویت هلال و مسائل مربوط به آن چه در زمینه های علمی همواره مورد توجه دانشمندان و فقهای اسلامی و حتی دیگر دانشمندان جهان بوده است. با توجه به گسترش علاقه روزافزون اقشار مختلف جامعه به موضوع رویت هلال، در کتاب حاضر سعی بر آن شده است که مفاهیم و مبانی ابتدایی به کوتاه ترین و ساده ترین شیوه بیان شوند تا خواننده بتواند با فرایند استهلال از دیدگاه علمی آشنایی یابد. فصل اول به حرکت ماه در فضا و شکل گیری اهله آن می پردازد. در فصل دوم با سیستم های مختصات نجومی مورد نیاز آشنا میشویم. فصل سوم به بررسی پارامتر های موثر در رویت هلال اختصاص یافته است. معیارهای رویت پذیری هلال، از گذشته تا زمان حال در فصل چهارم بیان شده اند. عوامل موثر در شکل گیری هلال و نحوه یافتن آن با استفاده از ابزار نوری، اهم مطالب فصل پنجم را به خود اختصاص داده اند. فصل ششم نیز یکی از مهم ترین پارامترهای موثر در رویت پذیری هلال، یعنی درصد روشنایی را کمی بیشتر مورد بررسی قرار می دهد.

رویت هلال و مسائل مربوط به آن چه در زمینه های علمی همواره مورد توجه دانشمندان و فقهای اسلامی و حتی دیگر دانشمندان جهان بوده است. با توجه به گسترش علاقه روزافزون اقشار مختلف جامعه به موضوع رویت هلال، در کتاب حاضر سعی بر آن شده است که مفاهیم و مبانی ابتدایی به کوتاه ترین و ساده ترین شیوه بیان شوند تا خواننده بتواند با فرایند استهلال از دیدگاه علمی آشنایی یابد. فصل اول به حرکت ماه در فضا و شکل گیری اهله آن می پردازد. در فصل دوم با سیستم های مختصات نجومی مورد نیاز آشنا میشویم. فصل سوم به بررسی پارامتر های موثر در رویت هلال اختصاص یافته است. معیارهای رویت پذیری هلال، از گذشته تا زمان حال در فصل چهارم بیان شده اند. عوامل موثر در شکل گیری هلال و نحوه یافتن آن با استفاده از ابزار نوری، اهم مطالب فصل پنجم را به خود اختصاص داده اند. فصل ششم نیز یکی از مهم ترین پارامترهای موثر در رویت پذیری هلال، یعنی درصد روشنایی را کمی بیشتر مورد بررسی قرار می دهد.

برچسب9786009386000

نوشتن نقد و نظر

رويت هلال (آشنايی با مقدمات نجومی استهلال)

رويت هلال (آشنايی با مقدمات نجومی استهلال)

نوشتن نقد و نظر

محصولات خاص

محصولات بازدید شده

30 other products