راهنمای درجه بندی رویداد‌های رصدی

سطح دشواری رصد رویداد‌های نجومی در سایت بر اساس این نماد ها مشخص شده است.

 

level1_hugeiconسطح ۱ – رویداد‌هایی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده هستند.

level2_hugeiconسطح ۲ – رویدادهایی که به کمک یک دوربین دوچشمی معمولی به سادگی قابل مشاهده هستند.

level3_hugeiconسطح ۳ – رویداد هایی که با کمک یک تلسکوپ کوچک به راحتی قابل مشاهده است.

سطح ۴ – روداد‌هایی که باید به کمک یک تلسکوپ با حداقل گشودگی ۴ اینچ رصد کنید.

level5_hugeiconسطح ۵ – رویداد‌های که باید به کمک تلسکوپ‌های بزرگ و حرفه‌ای تر رصد شوند.

level7_iconغیر قابل تشخیص – با چشم قابل تشخیص نمی‌باشد.

level6_hugeiconغیر قابل رصد – رویداد‌هایی که قابل مشاهده نیستند.

warning_hugeiconهرگز برای این رویداد‌های از تلسکوپ های بدون فیلتر و تجهیزات ایمنی یا دوربین هایی دو.چشمی استفاده نکنید.