راهنمایی برای مسیه | M6 (خوشه پروانه، Lac III.12 و NGC 6405)

شکی ندارم که برایتان اتفاق افتاده است! وقتی سرتان را به آسمان بلند می‌کنید و به ابرهای آن خیره می‌مانید و بعد با شوقی غیرقابل کنترل می‌گویید:« چه جالب! آن ابر شبیه فلان چیز است!» … ادامه خواندن راهنمایی برای مسیه | M6 (خوشه پروانه، Lac III.12 و NGC 6405)