رویدادهای نجومی | نیمه اول بهمن‌ماه ۹۵

 توجه: هر روز از ساعت ۰۰: ۰۰ تا ۲۴ در نظر گرفته‌شده است. در نتیجه رویدادی که در ساعت ۰۱: ۰۰ بامداد روز سه‌شنبه رخ می‌دهد در تاریخ رسمی خود آورده شده؛ در صورتی که آمادگی برای رصد آن باید از دوشنبه (شب) انجام شود.

رویدادهای نجومی

۱ بهمن‌ماه

تربیع آخر ماه

در ساعت ۰۱: ۴۵ به وقت تهران ماه به نقطه‌ی میانه بین ماه کامل و ماه نو می‌رسد. در این حالت ماه نیمی روشن و نیمی تاریک است. ماه در این هنگام در حوالی نیمه‌شب طلوع می‌کند و تا صبح در آسمان دیده می‌شود.

مدت زمانی که ماه در حالت تربیع قرار دارد زمان بسیار خوبی برای رصد ماه با یک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک است. در حالی که نیمی از ماه روشن و نیم دیگر تاریک است، ترمیناتور ماه که خط جداکننده بین ناحیه روشن و تاریکان است، به خوبی قابل‌مشاهده است.

در امتداد این خط با توجه به زاویه تابش و طول بلند سایه‌ها می‌شود کوه‌ها و عوارض سطح ماه را بهتر مشاهده کرد.

تربیع آخر ماه

۳ بهمن‌ماه

ماه در اوج

ماه به دورترین نقطه در مدارش به زمین می‌رسد و در نتیجه آن کمی کوچک‌تر دیده خواهد شد. فاصله ماه از زمین متغیر است زیرا مدار آن دایره کامل نیست. ماه در این مدار بیضی‌شکل هر ماه به دور زمین می‌گردد و فاصله‌اش از زمین حدود ۱۰ درصد تغییر می‌کند. این فاصله در اوج 405,000 km و در حضیض 363,000 km است.

این به آن معنی است که اندازه ماه در آسمان نیز در هر ماه تغییر می‌کند، این تغییر حدود ۱۳ درصد است. درخشندگی ماه نیز اندکی تغییر خواهد کرد، ماه در حضیض مداری کمی روشن‌تر خواهد بود.

در این ماه اندازه قمر زمین 29.50 ثانیه قوسی است، برای مقایسه ماه در حالت متوسط قطری معادل 31.07 است.

در این روز ماه در ساعت ۰۳: ۴۴ به نقطه اوج مداری خود می‌رسد.

 

۴ بهمن‌ماه

NGC 2547 در موقعیت مناسب

در بیشتر مناطق کره زمین خوشه ستاره‌ای باز NGC 2547 در موقعیت مناسبی برای رصد قرار می‌گیرد. این خوشه ستاره‌ای در حوالی نیمه‌شب به بیشترین ارتفاع خود می‌رسد؛ اما متأسفانه برای موقعیت جغرافیایی تهران رصد این خوشه ستاره بسیار مشکل است زیرا در بهترین حالت در حدود 5 درجه ارتفاع خواهد داشت. اگر در مناطقی با عرض جغرافیایی پایین‌تری هستید احتمال رصد موفقت تری را خواهید داشت. این خوشه ستاره با قدر 4.7 بسیار کم‌نورتر از آن است که با چشم غیرمسلح به‌جز در رصدگاه‌های ایدئال قابل‌مشاهده باشد. بهتر از برای رصد آن از یک دوچشمی یا تلسکوپ‌های کوچک استفاده کنید.

۵ بهمن‌ماه

هم‌نشینی ماه و زحل

ماه و سیاره زحل از نزدیکی یکدیگر عبور خواهند کرد. در ساعت ۱۴: ۲۳ این روز ماه و زحل به فاصله 3°36′ از یکدیگر قرار می‌گیرند. این رویداد در زمان روز اتفاق می‌افتد. ماه در این وضعیت قدری برابر -10.3 و زحل 0.3 دارد. ماه به خوبی در آسمان قابل‌مشاهده خواهد بود اما زحل با این‌قدر در طول روز بدون استفاده از تلسکوپ قابل رصد نخواهد بود.

جدایی زاویه بین این دو جرم بیشت از آن است که با کمک تلسکوپ بتوان هر دو را رصد کرد. با چشم غیرمسلح نیز دیدن زحل در این وضعیت ممکن نیست لذا مشاهده این هم‌نشینی در روز با چشم بعید به نظر می‌رسد.

۷ بهمن‌ماه

هم‌نشینی ماه و عطارد

ماه و عطارد در ساعت ۰۴: ۱۵ بامداد این روز به فاصله 3°42′ از یکدیگر می‌رسند. ماه ۲۸ روز سن دارد. از آنجا که ارتفاع عطارد بیشتر از 10 درجه نیست رصد مشاهده این هم‌نشینی کمی مشکل خواهد بود. ماه در این حال قدری برابر -9.1 و عطار قدری برابر -1.8 خواهند داشت.

هم‌نشینی ماه و پلوتو

ماه و پلوتو در ساعت ۱۳: ۳۴ به وضعیتی می‌رسند که هر دو یک بعد دارند. در این حالت ماه در فاصله 2°45′ شمال پلوتو قرار خواهد داشت. برای موقعیت جغرافیایی تهران این رویداد قابل روئیت نیست، زیرا در روز روی خواهد داد.

 

۹ بهمن‌ماه

ماه نو

در ساعت 03:38 به وقت تهران، مقارنه ماه و خورشید رخ می‌دهد و ماه نو متولد می‌شود. ماه از نظر ظاهری از نزدیکی خورشید عبور می‌کند و در تابش خورشید برای چند روزی غیرقابل روئیت می‌شود.

با جدایی بیشتر بین ماه و خورشید در روزهای آینده، موقعیت برای روئیت هلال هموار می‌شود. ماه هر شب حدود ۵۰ دقیقه دیرتر طلوع می‌کند و این روال تا مقارنه بعدی ادامه دارد.

 

۱۰ بهمن‌ماه

مقارنه عطارد و پلوتو

مقارنه سیاره عطارد و سیاره کوتوله پلوتو در ساعت ۲۰: ۵۰ این روز روی‌می‌دهد. عطارد در این روز از فاصله 1°11′ جنوب پلوتو عبور می‌کند. برای موقعیت جغرافیایی تهران و بقیه نقاط هم عرض، مشاهده این مقارنه مشکل خواهد بود؛ زیرا در این موقعیت جغرافیایی ارتفاع دو جرم بیشتر از ۹ درجه نخواهد بود. برای موقعیت‌های جغرافیایی جنوبی‌تر وضعیت بهتر است. عطارد قدری برابر -1.8 و پلوتو 14.9 خواهند داشت.

 

۱۱ بهمن‌ماه

خوشه کندوی عسل

خوشه ستاره باز M44 یا خوشه کندو؛ در این شب‌ها در موقعیت مناسبی برای رصد قرار دارد. در حوالی نیمه‌شب این جرم آسمانی در بالاترین ارتفاع خود قرار خواهد داشت. این خوشه در صورت فلکی خرچنگ (سرطان) قرار دارد و برای موقعیت جغرافیایی شهر تهران از حدود ساعت 18: ۳۰ با رسیدن به ارتفاع ۱۶ درجه از افق شرقی قابل‌دسترسی خواهد بود. در ساعت 00:07 ارتفاع خوشه به ۷۴ درجه می‌رسد. خوشه کندو تا حدود ساعت 05:43 قابل رصد است. قدر 3.1 این خوشه باعث می‌شود با چم غیرمسلح دیدن آن به‌جز در رصدگاه‌های ایده‌ای مشکل باشد، اما به کمک یک دوربین دوچشمی به راحتی می‌توان آن را رصد کرد.

محل قرار گیری خوشه کندو عسل در صورت فلکی عقرب

۱۲ بهمن‌ماه

هم‌نشینی ماه مریخ و زهره

ماه و دو سیاره مریخ و زهره در این شب در نزدیکی یکدیگر دیده می‌شوند. ماه در فاصله ۴ درجه‌ای جنوب زهره و مریخ بالای زهره قرار خواهد داشت. ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه بعد از غروب خورشید ماه نیز غروب خواهد کرد.

هم‌نشینی این سه جرم آسمانی فرصت مناسبی برای عکاسی از آن‌هاست.

۱۳ بهمن‌ماه

مقارنه ماه و مریخ

در حوالی ساعت ۶ بامداد این روز ماه و مریخ به فاصله‌ای به نزدیکی 2°12′ از یکدیگر می‌رسند. در این حال سیاره زهره نیز در نزدیکی آن‌ها قرار دارد. با ین حال در این ساعت در موقعیت جغرافیایی تهران قابل روئیت نیست؛ اما بعد از غروب آفتاب می‌توان این اجرام را به راحتی و با چم غیرمسلح در اسمان دید. هرچند کمی فاصله از یکدیگر خواهند داشت.

 

۱۵ بهمن‌ماه

مقارنه ماه و سرس

مقارنه ماه و سرس در ساعت ۴: ۲۸ بامداد این روز رخ می‌دهد. فاصله بین دو جرم به اندازه 0°59′ خواهد رسید. با این حال در این ساعت در موقعیت جغرافیایی تهران قابل رصد نیست؛ اما بعد از غروب آفتاب می‌توان این دو را در آسمان دید. ماه در این شب قدری برابر -11.7 و سرس قدری به اندازه ۸ دارد.

 

 

منابع:

منبع، منبع،

سید محمد حسین خلیلی

سید محمد حسین خلیلی، دانش‌آموخته کارشناسی رشته فیزیک و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای است. او از حدود 15 سالگی در گروههای نجومی خرمشهر٬ آبادان٬ اهواز فعالیت داشته است. به فعالیت های آموزشی و ترویجی علاقه مند است و دستی نیز بر آتش طراحی گرافیک دارد.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *