نویسنده: امیر رضا کامکار

خانه کیهانی ما - مرکز کهکشان راه شیری ۱

خانه کیهانی ما | مرکز کهکشان راه شیری

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم یکی از خطرناکترین مناطق موجود در خانه کیهانی ما، مرکز آن است. مرکز کهکشان راه شیری، محل حضور یکی از آن غولهای همیشه گرسنه کیهانی است؛ یک سیاهچاله. تضاد...

خانه کیهانی ما | سن کهکشان راه شیری ۴

خانه کیهانی ما | سن کهکشان راه شیری

اگر قرار باشد جشن تولدی برای راه شیری گرفته شود٬ باید چند عدد شمع روی کیک گذاشت؟ سن کهکشان راه شیری چقدر است؟ پاسخ دادن به این سوال مشکل است. اما در هر صورت...

خانه کیهانی ما | کهکشان راه شیری چه شکلی است؟ ۰

خانه کیهانی ما | کهکشان راه شیری چه شکلی است؟

شما فکر می‌کنید که کهکشان راه شیری چه شکلی است؟ فکر می‌کنید بتوانیم راهی برای پاسخ دادن به این سوال داشته باشیم؟! بدیهی است که ما (حداقل الان) هرگز موفق به ارسال یک فضاپیما...

آغاز سلسله مطالب خانه کیهانی ما (راه شیری) ۶

آغاز سلسله مطالب خانه کیهانی ما (راه شیری)

شبهای تابستان بهترین زمان برای دیدن راه کاهکشان است. نواری شیری رنگ که از یک افق به افقی دیگر گسترده می‌شود. خانه‌ی کیهانی صدها میلیارد ستاره٬ از جمله خورشید. خانه کیهانی ما! خوب است...