برچسب: تعداد ستاره ها

۲

فانوس‌های کیهانی | ستاره باران

زمانی که به آسمان تاریک مملو از ستارگان می‌نگریم، بسیار دشوار است که از شمردن آن‌ها خودداری کنیم. یک، دو، سه، چهار، … و با کمی تلاش ممکن است بتوانیم به عدد هزار برسیم....

آغاز سلسله مطالب فانوس های کیهانی (ستاره ها) ۲

آغاز سلسله مطالب فانوس های کیهانی (ستاره ها)

آسمان بالای سر ما، همواره با اجرام پر نوری تزیین شده است. اجرامی که من اسم آنها را می‌گذارم «فانوس های کیهانی»! فانوس های کیهانی، همان ستاره‌هایی هستند که بخش اعظم آسمان ما را...