برچسب: سال نوری

اگر بخواهیم وسعت جهان قابل مشاهده را در نظر بگیریم ۲

اگر بخواهیم وسعت جهان قابل مشاهده را در نظر بگیریم

سن جهان در حدود ۱۳٫۷ میلیارد سال است ولی با توجه به شرایطی که برای نور در سفرش پیش می آید، ما تنها می توانیم حدود  ۲۸ میلیارد پارسک یا به عبارت دیگر ۹۳...

۴

راهنمایی برای مسیه | M2 (NGC7089 – GC4678 – Bode70)

در سیاره ما، موجودات زیادی هستند که در اجتماع زندگی می‌کنند، انسان‌ها، حیوانات، حشرات. این اجتماع‌ها حتی گاهی در اجرام غیر زنده هم مشاهده می‌شود. نظیر اجتماع‌های ستاره‌ای. که امروزه آنان را با نام...

قسمت پنجم دوره ابتدای نجوم | فواصل نجومی ۱

قسمت پنجم دوره ابتدای نجوم | فواصل نجومی

فواصل نجومی مسلما ما در  روی زمین برای اندازه گیری مسافت ها، از  سانتی متر، متر و کیلومتر استفاده می کنیم  اما به دلیل طو لانی بودن مسافت ها در  دنیای نجوم بکار بردن...