برچسب: شرایط وقوع خورشید گرفتگی

قسمت 27م دوره ابتدای نجوم | رویدادهای نجومی (تعریف خورشید گرفتگی و اهمیت آن) ۲

قسمت ۲۷م دوره ابتدای نجوم | رویدادهای نجومی (تعریف خورشید گرفتگی و اهمیت آن)

احتمالا هر کسی حداقل یک خاطره از مشاهده یا برخورد با یک خورشید گرفتگی در طول عمر خود دارد. پدیده‌ای نجومی که در زمان وقوع خود تقریبا تمامی جنبه‌های زندگی بر روی کره خاکی...