برچسب: مختصات

قسمت ۲۴م دوره ابتدای نجوم | اصول پيمايش ۰

قسمت ۲۴م دوره ابتدای نجوم | اصول پيمايش

بارها شده زمانی که برای گروهی یا برای عموم مردم رصد گذاشته‌ایم، سوالی ذهن بسیاری از آنها را به خود مشغول کرده است. اینکه ما چطور مکان هر سیاره و جرم آسمانی دیگر را...

۴

راهنمایی برای مسیه | M2 (NGC7089 – GC4678 – Bode70)

در سیاره ما، موجودات زیادی هستند که در اجتماع زندگی می‌کنند، انسان‌ها، حیوانات، حشرات. این اجتماع‌ها حتی گاهی در اجرام غیر زنده هم مشاهده می‌شود. نظیر اجتماع‌های ستاره‌ای. که امروزه آنان را با نام...