برچسب: کپلر

قسمت 22م دوره ابتدای نجوم | قوانین کپلر ۲

قسمت ۲۲م دوره ابتدای نجوم | قوانین کپلر

این قسمت دوره شاید کمی دشوار بنظر برسد، اما نگران نباشید، ما تلاش می‌کنیم تا این موضوع را ساده توضیح دهیم. اگر رابطه خوبی با فرمول‌ها ندارید، زیاد نگران نباشید. هنوز هم جایی در نجوم...